Color Bump 3D

Topu engellerle dolu bir yol üzerinde bitiş çizgisine götürmeye çalışın. Topun rengindeki nesnelere dokunarak hareket etmelisiniz yoksa top kırılır. Dikenlere ve diğer tehlikeli engellere çarpmadan ilerlemeye çalışın. Oyun kontrolleri: "fare" ve "fare sol tuşu"


Played 99 times